youtube
twitter
facebook

תכנון ותחבורה

 

24,000 קמ"ר הוא שטחה הכולל של ישראל. 60% ממנו מִדבר, וביתרת השטח מתגוררים כתשעים אחוז מתושבי המדינה בצפיפות מהגבוהות במדינות המפותחות. המחסור ההולך ומחמיר בקרקעות מוביל לאיום ממשי על שטחי החוף ועל שטחים פתוחים נוספים שנתונים ללחצי פיתוח גוברים.

ההכרה במחסור בקרקעות חייבת לעמוד בבסיס עקרונות התכנון והבנייה בארץ, ואנו פועלים לפיתוח מושכל ולשיפור איכות החיים במתחמים העירוניים. אנחנו נאבקים בבנייה המסיבית לרוחב (צמודי קרקע) ובפיתוח מיותר בשטחים הפתוחים ובחופי הים. בנוסף, אנחנו פועלים ליצירת מרחב עירוני מפותח הכולל שטחים ירוקים, תחבורה ציבורית וניצול אנרגיה יעיל.

 

ניצחון תקדימי: טיהור אדמות תע"ש השרון לפני הפקדת התכניות
לאחר מאבק של כשמונה שנים, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קיבלה את הטענות שלנו וקבעה כי יש לטהר את הקרקעות במתחם לפני אישור התכניות המפורטות. מדובר בהחלטה תקדימית של מוסד תכנון.
עתרנו לבג"ץ: על משרד התיירות להפסיק לשמור 72 מ' ש"ח מענק ליזם של המלון בעמק ססגון
משרד התיירות שומר בצד סכומי עתק שהוקצו כמענק ליזם. למרות שהתכנית אושרה "תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק", ופג תוקפו של המענק, המשרד מסרב לשחרר את הכספים.
יו"ר ועדת הפנים: להקפיא את המשך הבנייה באכזיב
ח"כ דוד אמסלם הורה למנהל התכנון ולעיריית נהריה להקפיא את המשך קידום הבנייה, שכבר החלה בחלקים המזרחיים של הפרויקט. יועמ"ש אדם טבע ודין: "הוועדה המחוזית צריכה להורות על הכנת תכנית שתשמור על ערכי הטבע הייחודיים במקום"
הרכבת הקלה - הקו הירוק: תכנון שלא מתחשב בנוסעים
הגשנו השגה על תכנון החלק הצפוני של הקו הירוק של הרכבת הקלה בגלל שהוא אינו מתחשב בנוסעים: אין חיבור בין תחנות הרכבת הקלה בהרצליה לבין תחנת הרכבת הכבדה בעיר והתחנה הסמוכה לאוניברסיטת ת"א מחוברת באופן לא מיטבי לתחנת הרכבת במקום, בשל התנגדות משרד הביטחון.
לקראת הבחירות - דורשים לשמור על העצים
כך נשמור יחד על העצים בסביבה שלנו
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il