youtube
twitter
facebook

ניהול הסביבה הימית

אדם טבע ודין פועלת להבטיח כי המרחב הימי של ישראל, שהינו נכס סביבתי, כלכלי, חברתי ואסטרטגי, ינוהל בצורה מיטבית ובאופן שיגן עליו לאורך דורות.

 

הסביבה הימית בישראל מצויה כיום תחת מכבש לחצים חסר תקדים של אינטרסים ושימושים שונים – קידוחי נפט וגז, דיג מסיבי, הקמת מתקני התפלה, תשתיות שונות ועוד. כל אלו מאיימים על זכותו של הציבור להמשיך וליהנות ממשאב זה היום ובדורות הבאים.

על מנת להגן על הסביבה הימית אנו פועלים במרץ לקדם את הצעת חוק "הגנת הים" שניסחנו. הצעת חוק זו היא הזדמנות לחולל שינוי היסטורי ולהגן על הים התיכון, כך שתושבי מדינת ישראל היום ובדורות הבאים יוכלו להמשיך וליהנות משימושיו הרבים ובהם נופש, תיירות, מסחר, התפלה, דיג, קידוחי גז ועוד, תוך שימור המערכת האקולוגית המאפשרת אותם.

חוק הגנת הים
מפת האינטרסים בים
מאגר מידע מקצועי
5 עקרונות של חוק ניהול הים
ים של אנשים
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il