donate button
youtube
twitter
facebook

שטחים פתוחים

צפיפות האוכלוסין בישראל ומחסור הקרקעות המתאימים למגורים מאיימים על שטחי החוף ועל שטחים פתוחים נוספים ברחבי המדינה, הנתונים ללחצי פיתוח תמידיים.


'אדם טבע ודין' פועלת לפיתוח מושכל ולשיפור איכות החיים במתחמים העירוניים ונאבקת בבנייה מיותרת במרחבים הפתוחים.


 

עתרנו לבג"ץ: על משרד התיירות להפסיק לשמור 72 מ' ש"ח מענק ליזם של המלון בעמק ססגון

עתרנו לבג"ץ: על משרד התיירות להפסיק לשמור 72 מ' ש"ח מענק ליזם של המלון בעמק ססגון

משרד התיירות שומר בצד סכומי עתק שהוקצו כמענק ליזם. למרות שהתכנית אושרה "תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק", ופג תוקפו של המענק, המשרד מסרב לשחרר את הכספים.
27/02/2017
נצחון השפיות: המדינה ביטלה את התביעה נגד אדם טבע ודין והתושבים

נצחון השפיות: המדינה ביטלה את התביעה נגד אדם טבע ודין והתושבים

לאחר הסערה הציבורית, הודיעה המדינה כי היא מבטלת את התביעה בסך 15 מיליון שקלים שהוגשה נגד אדם טבע ודין ונגד התושבים, לאחר שעתירה שהגשנו התקבלה והצילה את עמק ססגון אשר בבקעת תמנע

נעצר פרויקט המלונאות בעמק ססגון: ממשיכים להיאבק למען שמירתו כשטח טבעי פתוח

עתירתנו לבג"צ הביאה להשג ענק: בלימת פרויקט המלונאות הגדול בישראל באזור עמק ססגון הבראשיתי. אנו ממשיכים בפעילותינו לשמירה על עמק ססגון כשטח טבעי פתוח.

חולות סמר: סיפורה העצוב של הדיונה האחרונה בערבה

ביהמ"ש קבע כי לא ניתן יהיה לכרות בחולות סמר למעלה ממיליון טון במסגרת העתירה שהגשנו כנגד הכרייה המתבצעת שם. אנו ממשיכים בפעילותינו במטרה להבטיח כי הכרייה תפסק בשטח שבו החלה כך שרוב שטח החולות לא ייפגע. על המאבק הנחוש שנהלנו ועדיין מנהלים למניעת כרייה מופרזת בסמר.
עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il