donate button
youtube
twitter
facebook

הגז הטבעי בישראל

הגז הטבעי שהתגלה בשטחי ישראל, כמו כל משאב טבע במדינה, הוא לפני הכול רכוש ציבורי.

'אדם טבע ודין' פועלת למען זכותו של הציבור ליהנות באופן שוויוני מתגליות הגז ולמען שימוש ראוי ונבון במשאב יקר ומוגבל זה.

 

בכתבות הבאות תמצאו מידע על אודות הגז הטבעי בישראל ומה ניתן לעשות כדי שיעמוד גם לרשות הדורות הבאים.

 

עמדתנו בעניין מיקום מתקני קליטת הגז

עמדתנו בעניין מיקום מתקני קליטת הגז

לצד פעילותנו לשמירת עתודות הגז בישראל במסגרת עתירה לבג"צ, אנו עוקבים לכל אורך הדרך אחר תקינות ההליך התכנוני של מתקני קליטת הגז ואף העלנו בפני שר האנרגיה והמים
את בקשתנו להמשיך ולבחון חלופה ימית מלאה.
כך פעלנו להשארת הגז הטבעי בישראל

כך פעלנו להשארת הגז הטבעי בישראל

במשך כשנתיים פעלנו באופן אינטנסיבי כדי להשאיר את הגז אצלנו, מדיונים בכנסת בהם נטלנו חלק פעיל, דרך דו"חות ייחודים שהכנו המסבירים את הנזק הבלתי הפיך שיגרם אם יוחלט על ייצוא הגז ועד הגשת עתירה-שיאו של המאבק.
עתרנו לבג"צ: להעביר לכנסת את ההחלטה על ייצוא הגז

עתרנו לבג"צ: להעביר לכנסת את ההחלטה על ייצוא הגז

החלטת הממשלה על ייצוא הגז, תוביל את משק האנרגיה ליבוא דלקים ולנזקים שיסתכמו במיליארדי שקלים. בעקבות קביעה זו, עתרנו לבג"ץ עם התנועה לאיכות השלטון בדרישה לחייב את המדינה לבטל החלטה זו.
'אדם טבע ודין' דורשת: העלאת הביטחונות הכספיים מחברות הגז

'אדם טבע ודין' דורשת: העלאת הביטחונות הכספיים מחברות הגז

משאבי הנפט והגז המתגלים, מבטיחים לנו עצמאות אנרגטית ומהפכה סביבתית, ועדיין, יש לקחת בחשבון כי חיפושים אלו כרוכים לא אחת בנזקים סביבתיים ונזקים נוספים. צריך להבטיח כי החברות יתנו ערבויות מספקות ושהמדינה תממשן במקרה הצורך ולא שבסופו של דבר, הציבור ישלם.
לפני שייגוז הגז: הצעת החוק שתשמור את הגז בארץ

לפני שייגוז הגז: הצעת החוק שתשמור את הגז בארץ

הגז הטבעי שנתגלה, יבטיח את עצמאותו האנרגטית. אך בעלי חברות הגז בגיבוי הממשלה, לוחצים לייצא את מרביתו. על הצעת החוק שניסחנו המבטיחה כי הגז ישאר אצלנו
הצלחנו! כספי הקרן לרווחי הנפט והגז- למטרות סביבתיות

הצלחנו! כספי הקרן לרווחי הנפט והגז- למטרות סביבתיות

הכנסת אישרה את חוק "הקרן לאזרחי ישראל" שתשמש לניהול הכנסות המדינה מהיטל על ריווחי גז ונפט. לאחר מאבק ארוך אושר כי חלק מהכנסות הקרן יועברו לפיתוח אנרגיות מתחדשות. מנכ"ל 'אדם טבע ודין': חברי הכנסת הטמיעו את הסיסמא החשובה 'מה שבא מהסביבה צריך לחזור לסביבה"
16/07/2014
עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il