youtube
twitter
facebook

משאבי טבע וכלכלה

 

בישראל משאבים טבעיים רבים, ובהם גז טבעי, מינרלים ופצלי שמן המשמשים להפקת נפט. אנחנו רואים באוצרות הטבע רכוש ציבורי ומובילים מאבק עיקש עבור גישה שוויונית של כלל הציבור אליהם. אנו פועלים לאכוף שימוש מושכל ונבון במשאבי הטבע, וזאת על מנת שיעמדו גם לרשות הדורות הבאים.
 

אנחנו דורשים מגופים המפיקים מהם רווחים פרטיים לפצות על הנזק שגרמו לסביבה, לתקן אותו ולשתף את הציבור ברווחים שצברו. הנענו את המאבק להעלאת אחוז תמלוגי המדינה משימוש בגז ובמשאבי טבע נוספים וכן את המאבק להעלאת תמלוגי ים המלח, ולא נחדל ממלחמתנו למען זכותו של כל אדם, ללא תלות בהונו הפרטי, ליהנות משימוש במשאבי הטבע הציבוריים.

 

חוק ההסדרים המוצע: פגיעה קשה בסביבה
טיוטת חוק ההסדרים מובילה לפגיעה חמורה בנושא הסביבתי ובבריאות הציבור. על המכתב ששלחנו לשר האוצר המתריע על הסכנות הצפויות לסביבה, כתוצאה מחוק ההסדרים המוצע.

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il