donate button
youtube
twitter
facebook

משאבי טבע וכלכלה

 

בישראל משאבים טבעיים רבים, ובהם גז טבעי, מינרלים ופצלי שמן המשמשים להפקת נפט. אנחנו רואים באוצרות הטבע רכוש ציבורי ומובילים מאבק עיקש עבור גישה שוויונית של כלל הציבור אליהם. אנו פועלים לאכוף שימוש מושכל ונבון במשאבי הטבע, וזאת על מנת שיעמדו גם לרשות הדורות הבאים.
 

אנחנו דורשים מגופים המפיקים מהם רווחים פרטיים לפצות על הנזק שגרמו לסביבה, לתקן אותו ולשתף את הציבור ברווחים שצברו. הנענו את המאבק להעלאת אחוז תמלוגי המדינה משימוש בגז ובמשאבי טבע נוספים וכן את המאבק להעלאת תמלוגי ים המלח, ולא נחדל ממלחמתנו למען זכותו של כל אדם, ללא תלות בהונו הפרטי, ליהנות משימוש במשאבי הטבע הציבוריים.

 

ארגוני הסביבה ועיריית חיפה בחזית אחת מול בז"ן
ניסחנו מסמך דרישות יחד עם ארגוני סביבה נוספים ועיריית חיפה לקראת דיון נוסף במועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנושא בז"ן
מה זה "נגה-וואטס" ואיך זה יחסוך לכולנו?
חברת החשמל היתה רוצה מן הסתם שנשתמש ביותר חשמל. בגלל זה המדינה צריכה לתגמל את יצרני החשמל לערוך תכניות לצמצום צריכת החשמל. כנסו לקרוא את הדוח החדש שלנו
די לכיבוי השריפות - מקימים ועדת חקירה לבז"ן
תושבי חיפה גילו, שוב, עשן סמיך מיתמר ממפרץ חיפה. להם, וגם לנו, נמאס שרק פועלים לכיבוי שריפות מקומיות במפרץ. לפני האישור הסופי של התכנית להרחבת בתי הזיקוק - אנו קוראים לראש הממשלה להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית
אדם טבע ודין הקימה מטה חירום בעקבות האסון האקולוגי בערבה
פנייה אישית ממנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה
שרת הבריאות: לאסור על כריית הפוספטים בשדה בריר
למרות לחצים שהופעלו עליה מטעם אינטרסים חזקים, בחרה שרת הבריאות יעל גרמן לקבל את עמדת התושבים ואת עמדתנו ולהבטיח את בריאות תושבי ערד והיישובים הבדואים הסמוכים.
דוח חדש: יש להעלות את גובה התמלוגים  על חצץ
עדכון גובה התמלוגים יניב למדינה הכנסות בסכום של 689 מיליון עד מיליארד שקלים לשנה. המצב כיום: רוב המחצבות פועלות בהליך בעייתי של פטור ממכרז ומשלמות תמלוגים נמוכים.
חוק ההסדרים המוצע: פגיעה קשה בסביבה
טיוטת חוק ההסדרים מובילה לפגיעה חמורה בנושא הסביבתי ובבריאות הציבור. על המכתב ששלחנו לשר האוצר המתריע על הסכנות הצפויות לסביבה, כתוצאה מחוק ההסדרים המוצע.
המאבק על עמק ססגון
המאבק בתכנית להרחבת בזן
בשנת 2012 הופקדה התכנית להרחבת בז"ן, ומאז אנחנו במאבק עיקש כדי לשמור על בריאותם של תושבי האזור, ועל הסביבה. אנחנו ממשיכים להילחם למען מפרץ חיפה בריא ובטוח יותר.
עבור לתוכן העמוד