youtube
twitter
facebook

מיחזור והפחתת פסולת

 

בעשור האחרון ישראל עוברת שינוי משמעותי בכל הנוגע לפסולת, ואנו ב'אדם טבע ודין' גאים להוביל את הרפורמה המקיפה בתחום.

אנו פועלים בנחישות לקידום המִחזור בישראל במקביל לסגירת המטמנות. שאיפתנו להפחית בהדרגה - עד מחיקה - את 'הרי הפסולת' הרבים והמזהמים שתפסו עד לא מזמן שטחים פתוחים מחוץ לערים.

כחלק ממאמצים אלו, אנו ממשיכים לקדם ולנסח חוקים התומכים בתנופת המִחזור, בבריאות הציבור ובכינון משק בר קיימא. אנו גאים במיוחד בחוק האריזות, בחוק הפיקדון, בחוק פסולת אלקטרונית ובחוק מחזור פסולת בניין.

בד בבד עם עידוד המחזור, 'אדם טבע ודין' מובילה מדיניות של שימור משאבים והפחתת פסולת, לצד צריכה נבונה וכלכלה בת קיימא. מושגים מכוננים אלו מאתגרים את התפיסות הכלכליות והחברתיות הנוכחיות ואנו רואים חשיבות עצומה בקידום תפיסת העולם החדשה ובהירתמות הציבור לנושא.

 

בסוף החודש חייב השר להגנת הסביבה זאב אלקין להכריע אם יוטל פיקדון על מכלי משקה גדולים (בקבוקי 1.5 ליטר, לדוגמא), ממש כמו הפיקדון שקיים היום על המכלים הקטנים (כמו בקבוקי חצי ליטר). ברור לכולנו שהחלת הפיקדון על הבקבוקים הגדולים ישנה את פני המיחזור לחלוטין
חידשנו את פעילות פורום הפסולת הישראלי
אחרי הפסקה ארוכה, הצלחנו לחדש את הפורום המקצועי. המפגש הראשון עסק בטיפול תרמי בפסולת והשתתפו בו המשרד להגנת הסביבה, מנהל איגוד ערים יהודה, חברת הייעוץ שחף תכנון סביבתי ומהנדסת איגוד ערים דן
שולחן עגול: בזבוז מזון
'אדם טבע ודין' קיימה שולחן עגול בנושא בזבוז מזון במטרה לבחון את הדרכים לשיפור השימוש במשאב הירקות והפירות היקרים והחשובים כל כך לתזונה ולבריאות הציבור
פסולת ומיחזור: כל הדו"חות והנתונים
ריכוז דוחו"ת במגוון נושאים: הפרדה במקור, פסולת, הערכות מצב ועוד
דו"ח מיוחד שלנו 'מה מושלך לפח' שהוצג בכנס 2050 מציג תמונת מצב עגומה בכל הנוגע לפרסום נתונים לציבור הרחב על מצב הפסולת בישראל, על יישום החקיקה בתחום ועל הצורך הקריטי בנתוני אמת ובפרסומם.
מהפכת המיחזור: מהטמנה לשימור משאבים
בעשור האחרון משק הפסולת בישראל עבר שינויים משמעותיים, מצמצום ההטמנה ועד קידום המיחזור. אנחנו היינו שותפים למהלך חשוב זה ואנו ממשיכים בתנופת המיחזור. על המהפכה ועל האתגרים שבפתח.
חוק פסולת הבניין - לשמור על השטחים הפתוחים
חוק פסולת הבניין שאנחנו מקדמים ירכז את פינוי הפסולת בידי הרשות המקומית. הדבר ישים סוף לעבריינים שמשליכים פסולת בניין באופן פיראטי בשטחים פתוחים.
העדפה מתקנת - שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים
חברות ממשלתיות אמורות בביצוע פרוייקטים של תשתיות להשתמש ,בין היתר, בחומרי בנייה ממוחזרים.
אך בפועל, הוראה זו אינה מיושמת. למה זה קורה? מדוע משרדי הממשלה אינם נוטלים אחריות ? ומה יש לעשות?
שולחים את הנייד הוותיק לעולם שכולו טוב: אושר חוק מחזור פסולת אלקטרונית
חוק מיחזור פסולת אלקטרונית יקטין משמעותית את המפגעים הסביבתיים והבריאותיים כתוצאה מטיפול לא ראוי בפסולת שמקורה במכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים. על החוק שעזרנו בקידומו ויכנס לתוקפו בשנת 2014

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il