donate button
youtube
twitter
facebook

רווחת הציבור או רווח כלכלי?

20/03/2009
הגדל

תושבי שכונת רמז בפרט ותושבי דרום מזרח ראשון לציון בכלל סובלים ממחסור חמור בשטחים ציבוריים פתוחים, הן בשל הצפיפות העירונית המאפיינת את האזור והן מעצם מיעוט אתרי טבע עירוניים בשטח.
על מנת להעניק בכל זאת איזשהו מרחב נשימה בדמות שטח ציבורי פתוח לתושבי השכונה הוגדר, בתוכנית המתאר המחוזית, האזור שבסמוך לה כ"אזור נופש מטרופוליני". אזור נופש מטרופוליני הוא שטח ציבורי שמטרתו לשרת את הציבור ולשמש אותו בעיקר לפעילויות ספורט ופנאי.
 

חוק לחוד ומעשים לחוד

 
למרות שאין עוררין על הצורך האמיתי של תושבי האזור בשטח ציבורי, כמו גם על ייעודו החוקי של השטח, עיריית ראשון לציון עושה זה מספר שנים, כל שביכולתה כדי לשנות את ייעוד הקרקע ולהסב את השטח לשימושים אשר יניבו לה רווחים כלכליים.
כחלק מהמאבק העיקש, אדם טבע ודין והתושבים פועלים נמרצות כבר תקופה ארוכה לבלום כל יוזמה שעולה מצד העירייה ומצד גורמים כלכליים לשינוי ייעוד הקרקע באופן שיסכל את פיתוח האזור כאזור נופש מטרופוליני. השטח בטרם החלו עבודות הכרייה
לאחרונה החלו בכריית חול רב במקום לטובת עבודות פיתוח לכביש 431. בשם הוועדה המקומית אשר העניקה היתרים בלתי חוקיים לביצוע העבודות בשטח, החלו דחפורים להחריב את השטחים החקלאיים המצויים באזור. מדובר בשטחים איכותיים שעד לאחרונה היו מכוסים בצמחייה ובגבעות חול אשר שוטחו ונהרסו תחת אפם של גורמי הפיקוח השונים ובחסות העירייה.

 

בכל דרך אפשרית


לאחר כחודש וחצי בהם ניסינו יחד עם התושבים להפעיל לחצים על הגורמים השונים ולהביא לכך שיפעילו את סמכותם על פי חוק ויעצרו את העבודות הבלתי חוקיות בשטח, הבנו שאין מנוס אלא לפנות לעזרת בית המשפט.
הגשנו עתירה מנהלית  ובקשה לצו מניעה זמני לבית המשפט לעניינים מנהליים מחוז ת"א כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הוועדה המחוזית, המפקח על המכרות במשרד התשתיות הלאומיות, בעלי הקרקעות וחב' "דניה סיבוס" – הקבלן המבצע את עבודות פיתוח כביש 431 הסמוך. בעתירה אנחנו מבקשים להפסיק מייד את העבודות הבלתי חוקיות, להצהיר על אי-חוקיותן ולהורות על שיקום השטח והשבת המצב לקדמותו.
 
אדם טבע ודין רואה במקרה זה, שטרם נחרץ גורלו, דוגמה מובהקת להריסה כוחנית של הסביבה, תוך התעלמות מופגנת מהוראות החוק ומתוכניות מתאר, ובשיתוף פעולה של העירייה ושל גורמי הפיקוח אשר העלימו עין ולא עשו דבר להפסקת ההרס, על אף שידעו על הנזק העצום ההולך וגדל מדי יום.

 

סטטוס הפעילות

 

ב-17.11.08, התקיים בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב דיון מוקדם בעתירה. בדיון ציינה השופטת שללא ספק מדובר בעבודות בלתי חוקיות, ושאלה מה אנחנו מבקשים כעת כאשר העבודות הופסקו בעקבות צו מניעה שניתן לבקשתנו. הסברנו את דרישתנו לשיקום השטח והחזרת המצב לקדמותו על מנת שיוכל לשמש בעתיד כפארק מטרופוליני כמתוכנן.

השופטת הציעה שבעלי הקרקעות יבקשו היתרים לעבודות בדיעבד (כדי שלא יהיו חשופים לתביעות בגין עבודות בלתי חוקיות שנעשו בשטחיהם) ושאנחנו נגיש עתירה מתוקנת שמתמקדת בדרישה לשיקום השטח, לאור הפסקת העבודות.

בית המשפט החליט כי תוך 60 יום נגיש עתירה מתוקנת וכי יתקיים דיון נוסף בעתירה ב-1.3.09אדם טבע ודין הגישה עתירה מתוקנת המדגישה את הצורך בשיקום השטח, ובמקביל נשלח גם מכתב לעירייה שדורש מהם לקיחת אחריות על השיקום.
עם קבלת המכתב יזמה העירייה סיור בשטח (שנערך ב-22.2) בנוכחות ראש העיר ואנשי המקצוע מטעמו, יעל דורי, ראש תחום תכנון ועו"ד קרן הלפרין מאדם טבע ודין, ונציגי התושבים.
בעקבות הסיור הסכמנו לדחות את הדיון הקרוב לצורך קיום מגעים בין הצדדים במטרה להסדיר את העניין מחוץ לביהמ"ש.


 
(ההליכים: עת"מ 2052/08, בש"א 31687/08)

עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il