donate button
youtube
twitter
facebook

הכירו את המנכ"ל

הכירו את המנכ"ל

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין משנת 2010 ולפני כן שימש כסמנכ"ל הארגון ומנהל תחום קהילה וסביבה.


בשנת 99' החל את עבודתו בארגון כעו"ד המתמחה בתחום המשפט המנהלי והחוקתי והקים את המוקד הירוק- מוקד סיוע מקצועי ומשפטי חינמי לציבור הרחב בתחומי הסביבה השונים.


מאז ניהל, הוביל ופיתח כמה מנושאים הסביבתיים החשובים בהם עוסק כיום הארגון - ההגנה על משאבי הטבע, הסביבה החופית וזכות הגישה החופשית לחופי הרחצה ולפארקים העירוניים; תכנון ראוי וסביבתי במרחב העירוני והבינעירוני; פעילות משפטית וחקיקתית לשם הסדרת בעיית הקרקעות המזוהמות בישראל; פעילות משפטית לשם מיגור בעיית האסבסט ועוד.


ברכה מרצה במוסדות אקדמיים שונים בתחומים של משפט סביבתי וזכויות אדם ומפרסם מאמרים בנושאים אלה.

בחזיית העשייה והחזון של הארגון מציב ברכה את חשיבות נושא הצדק הסביבתי, ההכרה בזכות לסביבה ראויה כחלק מזכויות האדם וההכרה הרחבה בקשר שבין סביבה, חברה, בריאות הציבור וכלכלה.

לכתבות נוספות

אנו 'באדם טבע ודין' מתחייבים לקדם את הנושאים הבאים:

 

זכותו של כל אדם ואדם לחיים בסביבה בריאה וראויה


• הגנה על משאבי הטבע ועל לגישה חופשית למרחב הציבורי

 

• חיזוק הקשר בין הגנה על הסביבה לבריאות הציבור.

• הגברת השקיפות במידע הסביבתי ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על חייו


• צדק סביבתי כחלק מצדק חברתי בקרב קבוצות מוחלשות, למען צמצום פערים בחברה הישראלית

 

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il