donate button
youtube
twitter
facebook

מרחיבים את חוק השקיות

חוק השקיות עובד, ועובד טוב!

 

אז למה פתאום נשמעים קולות שרוצים להרוס אותו? במקום להרוס - צריך להרחיב!

לחצו על הקישור וחתמו על העצומה, ויחד נרחיב את החוק כדי שלא יחול רק על הרשתות הגדולות:

 

לעצומה - מרחיבים את חוק השקיות

מה מצב מי התהום בישראל?

בזמן שכחצי מצריכת המים בישראל נשענת על מים מיוצרים - מתחת לרגליים שלנו הולכים ומזדהמים מים בריאים וטובים לשתיה. האם המדינה עושה מספיק?

 

קראו את דו"ח אדם טבע ודין על זיהום מי התהום

אסדת הגז למאגר לוויתן

פרסמנו את עמדת אדם טבע ודין בנוגע לעמדתנו בעניין הקמת אסדת הגז למאגר לוויתן. הבחירה בין החלופות היא בחירה קשה – כפי שקיים בכל בחירה במשק האנרגיה, לכל חלופה אפשרית יש יתרונות, אבל גם סיכונים.

אנחנו משקיעים את עיקר מאמצינו כדי לצמצם תקלות ככל הניתן, באמצעות הכבדה רגולטורית ופיקוח מחמיר על פעילות האסדה, ובשנים האחרונות הובלנו לשורה של הצלחות בפיקוח ואכיפה על מתקני תעשיה מזהמים.


 

עבור לתוכן העמוד