donate button
youtube
twitter
facebook

מרחיבים את חוק השקיות

חוק השקיות עובד, ועובד טוב!

 

אז למה פתאום נשמעים קולות שרוצים להרוס אותו? במקום להרוס - צריך להרחיב!

לחצו על הקישור וחתמו על העצומה, ויחד נרחיב את החוק כדי שלא יחול רק על הרשתות הגדולות:

 

לעצומה - מרחיבים את חוק השקיות

שלטים קטנים? לא אצלנו

בזכות עתירה שלנו בוטלה הפקדת תכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא. למה? בגלל שהיא לא פורסמה כפי שדורש החוק. למעשה, למרות החשיבות של התכנית לתושבי העיר, השלטים שמודיעים על התכנית היו קטנים ממה שדורש החוק. 

 

שקיפות ושיתוף הציבור הם עקרונות חשובים מאוד ולא נסכים שיתעלמו מהם!

הדברה בגינות

כיום לא ניתן לדעת מתי בוצע ריסוס בגינות הציבוריות ובאיזה חומר כימי. מדבירים רבים תועדו משתמשים בחומרים מסוכנים שאינם מתאימים ויש להרחיק מהם בני אדם.

 

מדוע הרשויות משתמשת בהדברה כימית נגד עשבים שוטים כשבעולם כבר מבינים שזה מיותר?

 

בואו נשים סוף להדברה הכימית המיותרת בגינות הציבוריות וברחובות>>> http://bit.ly/SaveOurCHLDRN

עבור לתוכן העמוד