donate button
youtube
twitter
facebook

חומרי הדברה בצלחת

בפירות ובירקות שלנו יש שאריות חומרי הדברה מהשדה, כמה מהם מגיעים לצלחות של ילדים? את זה המדינה כבר לא יודעת. במקום לחשב את הרמות המקסימליות של שאריות חומרי הדברה באוכל שלנו על ידי בחינת דיאטה של ילדים, המדינה מעדיפה לבחון כמה פירות וירקות נמכרים, כמה מושלכים לאשפה ומה גודל האוכלוסיה.

 

דיאטה של ילדים שונה לחלוטין מזו של מבוגרים, והשיטה הקיימת לחשב את הרמות המותרות עלולה לפגוע בהם.

 

בואו יחד נשנה את האבסורד הזה >>> http://bit.ly/SaveOurCHLDRN

רעלים בידיים הלא נכונות

חומרי הדברה מסוכנים מגיעים לידיים הלא נכונות. ראינו את זה בירושלים לפני 4 שנים, אז מתו 2 ילדות באסון הדברה, ואנחנו רואים את זה בגינות ציבוריות, שם מדבירים עושים שימוש בחומרים מסוכנים שאינם מתאימים.

 

חומרי הדברה כימיים בידיים הלא נכונות זה אסון שרק מחכה להתרחש!

 

בואו יחד נשים סוף להפקרות בהדברה >>> http://bit.ly/SaveOurCHLDRN

 

הדברה בגינות

כיום לא ניתן לדעת מתי בוצע ריסוס בגינות הציבוריות ובאיזה חומר כימי. מדבירים רבים תועדו משתמשים בחומרים מסוכנים שאינם מתאימים ויש להרחיק מהם בני אדם.

 

מדוע הרשויות משתמשת בהדברה כימית נגד עשבים שוטים כשבעולם כבר מבינים שזה מיותר?

 

בואו נשים סוף להדברה הכימית המיותרת בגינות הציבוריות וברחובות>>> http://bit.ly/SaveOurCHLDRN

עבור לתוכן העמוד